خبرها

مهارت ارتباطی و جراتمندی 95.10.19

در روز یکشنبه،مورخه 95/10/19سخنرانی با موضوع مهارت ارتباطی و جراتمندی در سرای محله گذر پایین دولاب برگزار شد.این سخنرانی با حضور 15نفر از زنان محله توسط خانم غفوری روانشناس مرکز در 90دقیقه به همراه با پرسش و پاسخ ارائه شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">