خبرها

کنترل استرس 95.09.28

در روز یکشنبه،مورخه 95/09/28سخنرانی با موضوع کنترل استرس در سرای محله گذر پایین دولاب برگزار شد.این سخنرانی با حضور 20نفر از زنان محله توسط خانم غفوری روانشناس مرکز در 90دقیقه به همراه پرسش و پاسخ ارائه شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">