خبرها

برنامه آموزشی هفته جهانی HIV و ایدز 95/09/21

به مناسبت هفته جهانی ایدز در روز یکشنبه مورخه 95/09/21 سخنرانی در سرای محله گذر پایین دولاب توسط روانشناس مرکز کاج خانم غفوری برگزار شد.این سخنرانی از ساعت 11-10 جهت 30نفر از زنان محله در 60دقیقه ارائه شد.در این برنامه آموزشی مجله و پمفلت های ایدز و یکی از وسایل جلوگیری از ایدز (کاندوم) به تعداد 50بسته کاندوم 12 تایی توزیع گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">