خبرها

برنامه آموزشی هفته جهانی ایدز و HIV

به مناسبت هفته جهانی ایدز در روز یکشنبه مورخه 95/09/14 سخنرانی در سرای محله گذر پایین دولاب توسط روانشناس مرکز کاج خانم غفوری برگزار شد این برنامه آموزشی جهت 20 نفر از زنان محله منطقه 14 در 90 دقیقه ارائه شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">