خبرها

خشونت علیه زنان 95.09.06

در روز شنبه،مورخه 95/09/06سخنرانی با موضوع خشونت علیه زنان در سرای محله گذر پایین دولاب برگزار شد.این سخنرانی با حضور 20نفر از زنان محله توسط خانم غفوری روانشناس مرکز در 90 دقیقه ارائه شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">