خبرها

هنرستان دخترانه آیت

در روز شنبه،مورخه 95/08/15سخنرانی با موضوع گرایش جنسی در هنرستان دخترانه آیت برگزار شد.این سخنرانی با حضور 60 نفر از دانش آموزان توسط خانم پرخو مدیریت مرکز در 60دقیقه ارائه شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">