خبرها

فرزندپروری -95.08.15

در روز شنبه،مورخه 95/08/15سخنرانی با موضوع فرزند پروری در سرای محله گذر پایین دولاب برگزار شد.این سخنرانی با حضور 20نفر از زنان محله توسط خانم غفوری روانشناس مرکز در 90دقیقه ارائه شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">