خبرها

جلسه آموزشی پزشکان بدون مرز و گشت سیار مراکز

در روز شنبه مورخه 95/08/01 جلسه ای در مرکز میخک با حضور خانم حیدری از پزشکان بدون مرز و هم چنین گشت سیار مرکز کاج و مرکز میخک با موضوع آموزش خدمات رسانی گشت سیار برگزار شد این جلسه 180 دقیقه به طول انجامید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">