خبرها

سرای محله دولاب 95.07.24

در روز شنبه،مورخه 95/07/24سخنرانی با موضوع مهارت زندگی در سرای محله گذر پایین دولاب برگزار شد.این سخنرانی با حضور 20نفر از زنان محله توسط خانم غفوری روانشناس مرکز در 60دقیقه ارائه شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">