خبرها

مدرسه امام حسین (ع)-وظایف والدین در تربیت جنسی

در روز یکشنبه،مورخه 95/07/25سخنرانی با موضوع وظایف والدین در تربیت جنسی در مدرسه امام حسین (ع) برگزار شد.این سخنرانی با حضور 100نفر از والدین دانش آموزان توسط خانم پرخو مدیریت مرکز در 60دقیقه ارائه شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">