خبرها

سرای محله رضویه

در روز دوشنبه،مورخه 95/07/26سخنرانی با موضوع نقش والدین در تربیت جنسی در سرای محله رضویه برگزار شد.این سخنرانی با حضور 70نفر از زنان محله توسط خانم پرخو مدیریت مرکز در 60دقیقه ارائه شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">