خبرها

فرزند پروری - مورخه 95.06.10

در روز چهارشنبه،مورخه 95/06/10سخنرانی با موضوع فرزند پروری در سرای محله گذر پایین دولاب برگزار شد.این سخنرانی با حضور 20 نفر از زنان محله توسط روانشناس مرکز در 60 دقیقه ارائه شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">