خبرها

سخنرانی کمیته امداد منطقه 14

در روز سه شنبه،مورخه 95/06/02 سخنرانی با موضوع پیشگیری از بیماری های زنان در کمیته امداد منطقه 14 برگزار شد.این سخنرانی با حضور 25نفر از زنان محله توسط روانشناس مرکز در 60 دقیقه ارائه شد

.


درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">