خبرها

برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه بیماری ایدز

در تاریخ 1395/5/4 کارگاه آموزشی در زمینه بیماری ایدز، با عناوین زیر برگزار گردید:

ویروس اچ آی وی چیست؟ چه زمانی می توان گفت فرد وارد مرحله بیماری ایدز شده است؟

راه های انتقال ویروس اچ آی وی

راه های پیشگیری از این ویروس

باورهای نادرست در مورد انتقال اچ آی وی

راه تشخصیص ویروس اچ آی وی

آیا بیمار ناقل ویروس اچ آی وی علائم ظاهری خاصی دارد؟

کارگاه ذکر شده با حضور جمعی از مددجویان مرکز میخک به روش پرسش و پاسخ برگزار گردید.

هم چنین در پایان، بسته های آموزشی حول محور مبحث ذکر شده در بین مددجویان، توزیع گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">