خبرها

انجام غربالگری سل در مرکز زنان میخک

همه روزه در مرکز میخک، غربالگری سل به طور رایگان انجام می گیرد.

و در صورت مشاهده موارد مشکوک به نزدیکترین مرکز بهداشتی ارجاع داده می شود.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">