خبرها

کارگاه آموزشی «شفاف سازی ارزش ها برای تحول گرایش ها»

انجمن سلامت خانواده ایران در نظر دارد کارگاهی با عنوان:

Values clarification and attitude transforming

.در روز 5شنبه مورخ 15/11/94 از ساعت 9 صبح الی 3 بعد از ظهر در سالن کنفرانس انجمن برگزار نماید

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">