خبرها

توزیع غذا با همکاری شهرداری منطقه 15

در روز سه شنبه مورخه 94/11/06 تعداد 70 پرس غذا با همکاری شهرداری منطقه 15 توسط گشت سیار مرکز کاج توزیع گردید.


درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">