خبرها

تربیت جنسی و فرهنگی

در روزچهارشنبه مورخ 94/10/30 سخنرانی توسط روانشناس مرکز در ساعت 10الی 11:40ارائه شد.این سخنرانی با موضوع تربیت جنسی و فرهنگی در 100دقیقه با حضور 30 نفراز زنان محله درسرای محله گذر پایین دولاب برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">