خبرها

تربیت فرهنگی -94.10.14

در روز دوشنبه مورخ 94/10/14 سخنرانی توسط روانشناس مرکز در ساعت 11الی 12:00ارائه شد.این سخنرانی با موضوع تربیت فرهنگی در 60دقیقه با حضور 50 نفراز والدین دانش آموزان در دبیرستان دخترانه شهید اسکندرلو برگزار شد.


.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">