خبرها

کارگاه آموزشی TOT

انجمن سلامت خانواده ایران در نظر دارد کارگاه آموزشی دو روزه «آموزش آموزشگران» را در تاریخ 25 و 26 آذر ماه برای تعدادی از داوطلبین برگزار نماید. در این کارگاه آموزشی نحوه تدریس و مباحث ایدز، بیماریهای مقاربتی و رفتارهای پرخطر آموزش داده خواهد شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">