خبرها

سرای محله رضویه-ایدز و جلوگیری از آن

به مناسبت روز جهانی ایدز در روز سه شنبه مورخ 94/09/10 سخنرانی توسط روانشناس مرکز در ساعت 11:00الی 12:00 ارائه شد.این سخنرانی با موضوع ایدز و راهکارهای جلوگیری از آن در 60دقیقه با حضور 50نفر اززنان محله در سرای محله رضویه برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">