خبرها

94/09/09- ایدز و پیشگیری از آن

به مناسبت روز جهانی ایدز در روز دوشنبه مورخ 94/09/09 سخنرانی توسط ماما مرکز در ساعت 11:00الی 13:00 ارائه شد.این سخنرانی با موضوع ایدز و راهکارهای پیشگیری از آن در 120دقیقه با حضور 24 نفر از دبیران محترم دبیرستان دخترانه شهید سیدآقا برگزار شد.


درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">