خبرها

دبیرستان دخترانه سیدآقا- ایدز و پیشگیری از آن

به مناسبت روز جهانی ایدز در روز دوشنبه مورخ 94/09/09 سخنرانی توسط روانشناس مرکز در ساعت 10:45الی 12:45 ارائه شد.این سخنرانی با موضوع ایدز و راهکارهای پیشگیری از آن در 120دقیقه با حضور 220 نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهید سیدآقا برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">