خبرها

دبیرستان دخترانه شهید اسکندری- ایدز و پیشگیری از آن

به مناسبت روز جهانی ایدز در روز دوشنبه مورخ 94/09/09 سخنرانی توسط روانشناس مرکز در ساعت 9 الی 10:30 ارائه شد.این سخنرانی با موضوع ایدز و راهکارهای پیشگیری از آن در 90 دقیقه با حضور والدین دانش آموز در دبیرستان دخترانه شهید اسکندری برگزار شد.


درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">