خبرها

کاهش آسیب های اجتماعی-94.09.03

در روز سه شنبه مورخ 94/09/03 سخنرانی توسط مدیر مرکز ارائه شد. این سخنرانی در مدرسه سرداد با حضور 200نفر در 120دقیقه با موضوع کاهش آسیب های اجتماعی با رویکرد ارتقا سطح فرهنگ استفاده از رسانه ها برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">