خبرها

سرای محله مینابی

در روز شنبه مورخ 94/08/23 سخنرانی توسط مدیر مرکز ارائه شد. این سخنرانی در سرای محله مینابی با حضور 50 نفر در 60 دقیقه با موضوع بلوغ برگزار شد.


درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">