خبرها

سرای محله مظاهری - 94/08/25

در روز دوشنبه مورخ 94/08/25 سخنرانی توسط مامای مرکز ارائه شد.این سخنرانی با موضوع کنترل و پیشگیری از بیماری های زنان و ایدز با حضور 45 نفر از زنان محله در 60 دقیقه برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">