خبرها

برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه بیماری های زنان

امروز در ساعت 10 صبح، کارگاه آموزشی با حضور جمعی از بانوان محترم، در سالن مددجویان مرکز میخک توسط مامای مرکز برگزار گردید.

عناوین جلسه برگزار شده به شرح ذیل می باشد:

فعالیت های طبیعی تخمدان

ریسک فاکتورهای ابتلا به کیست های تخمدانی

ریسک فاکتورهای ابتلا به سرطان تخمدان

علائم ناراحتی های تخمدان

توصیه های تغذیه ای برای جلوگیری از بیماری

همچنین به منظور تعیین اثر بخشی کارگاه برگزار شده، پیش آزمون و پس آزمون از شرکت کنندگان در کارگاه گرفته شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">