خبرها

برگزاری کلاس آموزشی با موضوع هپاتیت سی

کلاس آموزشی با موضوع هپاتیت سی در تاریخ 1394/8/5، رأس ساعت 10، در سالن مددجویان مرکز میخک برگزار گردید.

این کارگاه با حضور جمعی از بانوان محترم و افراد آسیب دیده به صورت نشست گروهی برگزار گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">