خبرها

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع اچ آی و (ایدز)

در روز دوشنبه ، تاریخ 1394/8/4، ساعت 10 ، کارگاه آموزشی با عنوان اچ آی وی (ایدز)، در کلینیک کسب و کارواقع در بوستان مهارت ( پارک بهاران)، برگزار می گردد.

ورود برای کلیه بانوان آزاد و رایگان می باشد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">