خبرها

بازدید از مرکز میخک در روز دوشنبه 27 مهر ماه

در روز دوشنبه 27 مهرماه، بازدید از مرکز میخک، توسط آقای دکتر بیرجندی،( مدیر کل دفتر توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر) به همراه سرکار خانم حیدری با

حضور جناب آقای دکترضرابیان ( مدیر عامل محترم انجمن سلامت خانواده ایران )،صورت گرفت.

در این بازدید، به معرفی فعالیت های مرکز میخک (مشاوره، مامایی، خدمات گشت سیارو...)، پرداخته شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">