www xxxxxxx hd tegula sex video xxx porn bengali xxx sex hot video english xxx movies

خبرها

بازدید از مرکز میخک در روز دوشنبه 27 مهر ماه

در روز دوشنبه 27 مهرماه، بازدید از مرکز میخک، توسط آقای دکتر بیرجندی،( مدیر کل دفتر توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر) به همراه سرکار خانم حیدری با

حضور جناب آقای دکترضرابیان ( مدیر عامل محترم انجمن سلامت خانواده ایران )،صورت گرفت.

در این بازدید، به معرفی فعالیت های مرکز میخک (مشاوره، مامایی، خدمات گشت سیارو...)، پرداخته شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">