خبرها

برگزاری کارگاه آموزشی به مناسبت روز جهانی ایدز

درتاریخ 26 مهرماه، به مناسبت روز جهانی ایدز، کارگاه آموزشی در زمینه ایدز برای کودکان و والدین آن هابه طور جداگانه درخانه کودک شوش، برگزار گردید.

عناوین مباحث مطرح شده در گروه به شرح ذیل می باشد:

اچ آی وی چیست؟

ایدز چیست:

نحوه انتقال اچ آی وی

چگونگی جلوگیری از انتقال اچ آی وی

نحوه مراجعه و دریافت مشاوره ایدز (VCT)

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">