خبرها

انجام تست رایگان قندخون در مرکز میخک

در تاریخ 27 مهرماه، ساعت 9 الی 10 ، تست رایگان قند خون توسط کارشناس مرکز بهداشت، در مرکز میخک انجام شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">