خبرها

برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه بهداشت و باروری

در تاریخ 1394/7/26کارگاه آموزشی با عنوان بهداشت و باروری برگزار خواهد شد.

قابل ذکر است، ورود برای کلیه بانوان آزاد و رایگان می باشد.

مکان: خیابان شوش. خیابان تختی. پارک گل محمدی. سرای محله گل محمدی

ساعت:10

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">