خبرها

اجرای کارگاه آموزشی بهداشت بانوان

در تاریخ 1394/7/22، راس ساعت 10:30 کارگاه آموزشی با عنوان بهداشت زنان در کلینیک کسب و کار واقع در بوستان مهارت ( پارک بهاران) اجرا شد.

این کارگاه با حضور جمعی از بانوان محلی به صورت پرسش و پاسخ به همراه پاورپوینت اجرا گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">