خبرها

دبیرستان دخترانه نبوت - مهارت نه گفتن

در روز چهارشنبه مورخ 15-07-1394 سخنرانی با موضوع مهارت نه گفتن برگزار شد.این برنامه جهت آموزش به دانش آموزان دبیرستان دخترانه نبوت در 60 دقیقه برای 40 نفر ، توسط روانشناس مرکز ارائه گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">