خبرها

فرزندپروری و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

در روز دوشنبه مورخ 94/07/13 سخنرانی در سرای محله رضویه توسط روانشناس مرکز در ساعت 11-12 ارائه شد.این برنامه با موضوع فرزندپروری و پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای 40 نفر از زنان محله در 60 دقیقه برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">