خبرها

فرزندپروری - پیشگیری از آسیب های اجتماعی جوانان و نوجوانان

در روز دوشنبه مورخ 94/07/13 سخنرانی در دبستان امام حسین(ع) توسط روانشناس مرکز در ساعت 10-11 صبح ارائه شد.این برنامه با موضوع فرزندپروری و پیشگیری از آسیب های اجتماعی جوانان و نوجوانان برای 70 نفر از والدین دانش آموزان در 60 دقیقه برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">