خبرها

برگزاری کلاس آموزشی با موضوع بهداشت باروری

جلسه آموزشی با موضوع بهداشت باروری ، در ساعت 10:15 دقیقه صبح، مورخه:1394/7/4با حضور شانزده نفر از افراد عادی و هدف برگزار گردید.

موضوعات مورد آموزش شامل : 1- بهداشت باروری و اهمیت آن

2- تغذیه در دوران بارداری

3- بهداشت مادران

در قالب پاور پویت و با روش پرسش و پاسخ از شرکت کنندگان آموزش داده شد.

جلسه با پذیرایی و اعطای جوایز به شرکت کنندگان به پایان رسید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">