خبرها

پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جوانان و نوجوانان

به منظور ارتقا سطح کیفی زندگی افراد با بالا بردن سطح آگاهی جلسه آموزشی با این عنوان در سرای محله شوش توسط روانشناس مرکزبرگزار شد که در آن به شناسایی خشم و پرخاشگری و بررسی علل و راهکارهای کنترل آن پرداخته شد. در پایان به نقش مهارت های زندگی در کنترل و پیشگیری از اسیب ها اشاره شد

این سخنرانی درتاریخ 94/06/03 روز سه شنبه در 60 دقیقه با حضور 50 نفر از زنان محله برگزار شد

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">