خبرها

بیماری های زنان - 94.05.27

درمورخ 94.05.27 روز سه شنبه سخنرانی در سرای محله مطهری توسط ماما مرکز برای 50 نفر از زنان محله و در 60 دقیقه برگزار شد . این سخنرانی درباره راه های پیشگیری از سرطان سینه ، سرطان دهانه رحم ،سرطان کولون که سرطان های رایج در بین بانوان می باشد صحبت شد و بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">