خبرها

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان کلیاتی درباره خشونت در مرکز میخک

کارگاه آموزشی روان شناسی با عنوان کلیاتی درباره خشونت در مرکز میخک برگزار می شود.

ورود برای کلیه بانوان، آزاد و رایگان

می باشد.

زمان برگزاری:1394/5/27

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">