خبرها

مددجویان جوان کم توان در مراسم روز جهانی جوان

هم زمان با روز جهانی جوان ، به همت انجمن سلامت خانواده ایران با همکاری مرکز مشارکت های فرهنگی هنری شهرداری تهران، انجمن برای تونیک، کانون ناشنوایان، انجمن نابینایان و موسسه نیکوکاری رعد ویژه برنامه ای ساعت 9 روز بیست و یکم مرداد در سرای اندیشه این مرکز برگزار شد.

در بخش آغازین این برنامه ، دکتر ضرابیان ، مدیر عامل انجمن سلامت خانواده ایران ، توضیحاتی در خصوص فعالیت های گسترده این انجمن در ارتقای شاخص های سلامت در ایران بیان کرد.

مدیر عامل انجمن سلامت خانواده ایران ، در ادامه به نقش موثر داوطلبان جوان و عملکرد آنان در جهت ارتقای سطح آگاهی عمومی و بهداشتی جامعه جوان کشور اشاره کرد.

دکتر صدق آذر سخنران بعدی این برنامه بود که سخنان خود را پیرامون مبحث علمی و پزشکی " رفتارهای پرخطر و بیماری های رفتاری در جوانان" آغاز کرد و تعریفی از جوانی به عنوان انتقال از پایان دوره کودکی به دنیای بزرگسالی ارایه کرد که مخاطراتی از جمله اعتیاد به استعمال دخانیات، وابستگی به سموم خطرناک سیگار به عنوان یک ماده خطر آفرین و... که این دوران را تهدید می کند برشمرد.

دکتر امامی نیز به نقش " ورزش در توسعه سلامت و ارتقای شاخص های بهبود زندگی جوانان" که 35 درصد از جامعه را تشکیل می دهند، پرداخت.

مشاور مراکز تندرستی دانشگاه ها ، در این نشست علمی تاکید کرد، علاوه بر توسعه اقتصادی، ارتقای شاخص های تندرستی جسمی و روحی هم در قشر جوان بسیار حائز اهمیت است، و جوانان باید جهت حفظ سلامتی خود از عواملی مانند تغذیه نامناسب ، عدم تحرک ، خشونت های رفتاری و ... اجتناب کنند.

این نشست علمی با پرسش و پاسخ و اجرای مسابقه هنری توسط توان یابان و مددجویان موسسه نیکوکاری رعد،انجمن نابینایان و انجمن ناشنوایان و با اهدای جوایز به برندگان مسابقه پایان یافت.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">