خبرها

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت قاطعیت

کارگاه آموزشی ، با موضوع مهارت قاطعیت در سالن مددجویان مرکز میخک برگزار خواهد شد1394/5/13

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">