خبرها

برگزاری کارگاه آموزش مهارت مذاکره و نه گفتن

کارگاه آموزشی با موضوع مهارت مذاکره و نه گفتن به طوررایگان در مرکز میخک برگزار می شود.94/5/6

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">