خبرها

آزمایش سیفلیس

مرکز میخک، آمادگی ارائه تست رایگان سیفلیس را برای کلیه افراد همه روزه اعلام می دارد

؟ سیفلیس چیستسیفلیس یکی از مسائل مهم برای مادر و جنین محسوب می شود.

عامل ایجاد کننده آن ترپونماپالیدوم است.

خراشیدگی های جزئی در مخاط واژن مسیری را برای ورود اسپیروکت فراهم می سازد.

پرخونی گردن رحم، خط انتقال را افزایش می دهد.

دوره کومون، به طور متوسط ، 3 هفته ( 3 تا 90روز)، طول می کشد.

سیفلیس شامل 3مرحله است: مرحله اولیه، ثانویه و نهفته زودرس.

1-سیفلیس اولیه با توجه به شانکر مشخص می شود که در محل ورود ارگانیسم به وجود می آید.

شانکر معمولا ضایعه بدون درد با حاشیه برجسته، قرمز رنگ، سفت و قاعده ای صاف است.

در صورت عدم درمان در عرض 2تا8 هفته برطرف می شود.

2- سیفلیس ثانویه: تظاهرات 4 تا 10 هفته بعد از پیدایش شانکر به وجود می آید. . و افزایش مشکلات پوستی در خانم ها دیده می شود.

اکثر زنان مبتلا به سیفلیس ثانویه، علائم عمومی نظیر تب، احساس کسالت، بی اشتهایی و سردرد دارند.

3- سیفلیس نهفته هنگامی به وجود می آید که سیفلیس اولیه و ثانویه درمان نشوند. فقط آزمایشات نشان دهنده هستند. ولی تظاهرات بالینی از بین رفته اند.

سیفلیس مرحله سوم بیماری است که به آرامی روی تمام ارگانهای بدن تاثیر می گذارد. ولی به ندرت در سنین باروری زنان دیده می شود.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">