خبرها

سرای محله مشیریه -موضوع مهارت زندگی و زناشویی

در روز سه شنبه مورخ 93/11/14 سخنرانی در سرای محله مشیریه با موضوع مهارت زندگی و ازدواج و زناشویی توسط روانشناس مرکز ارائه شد .این سخنرانی جهت بهبود فرايند زندگي و تحكيم خانواده با حضور 50 نفر از بانوان محله در 60 دقیقه برگزار شد

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">