خبرها

سرای محله مظاهری- بیماری زنان و راه های جلوگیری از آن

در روز سه شنبه مورخ 93/11/14 سخنرانی در سرای محله مظاهری با موضوع بیماری زنان و راه های جلوگیری از آن توسط مامای مرکز ارائه شد .این سخنرانی با حضور 50 نفر از بانوان محله در 60 دقیقه برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">