خبرها

مشاوره فردی -سرای محله شوش

در روز چهارشنبه مورخ 93/11/15 مشاوره فردی برای 5 نفر از بانوان سرای محله شوش در 120 دقیقه توسط روانشناس مرکز برگزارشد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">